SZKOŁA TRENERÓW KOMUNIKACJI OPARTEJ NA EMPATII

                  INTEGRALNE STUDIUM ROZWOJU OSOBISTEGO


Zapraszamy do zapisów do poznańskiej grupy Studium Integralnego, która startuje 29.10.2019.

Studium to intensywny, sprawdzony program dla osób zdecydowanych na pierwszy krok w rozwoju, w stronę lepszego poznania siebie i dotarcia do wewnętrznych zasobów.

Udział w Studium umożliwia poznanie mechanizmów interpersonalnych, którym ulegamy automatycznie w codziennych relacjach oraz jest wprowadzeniem do praktykowania świadomej i empatycznej komunikacji.

Program Integralnego Studium Rozwoju Osobistego jest zamkniętą całością i skierowany jest do osób, które chcą zadbać o swój rozwój. Stanowi również pierwszy etap Szkoły Trenerów, która umożliwia zdobycie zawodu trenera komunikacji opartej na empatii – decyzja o kontynuacji nauki może zostać podjęta w dowolnym momencie, w trakcie Studium, ale można też podjąć ją po rozmowie wstępnej na etap I.

Ramowa struktura Studium:

1. Trening Interpersonalny 
2. Podstawy komunikacji opartej na empatii
3. Wprowadzenie do Analizy Transakcyjnej
4. Praca z przekonaniami w oparciu o uważność 
5. Integrowanie cienia
6. Trening intrapsychiczny metodą Gestalt
7. Empatia wobec siebie i podsumowane programu 

Razem 180 godzin zajęć.Koszt Studium to 6500 zł netto.

Zapisy:
Poznań: biuro@mocpoznania.pl

Jeżeli masz pytania i potrzebujesz porozmawiać, prosimy wyślij na powyższy adres swój numer telefonu z preferowaną godziną
rozmowy. Oddzwonimy.

Więcej informacji:

www.szkolatrenerowempatii.pl/integralne-studium

Szkoła Trenerów Komunikacji opartej na Empatii powstała w 2006 roku przy Dojrzewalni Róż.

Pracownia MOC Poznania koordynuje I i II etap Szkoły w Poznaniu.


Struktura kształcenia

Podstawowy proces kształcenia podzielony jest na II etapy i trwa dwa i pół roku.

I etap - Integralne Studium Rozwoju Osobistego (1 rok); 160 godzin, koszt 5500 zł przy płatności jednorazowej lub 6000 zł przy płatności ratalnej (4 raty po 1500 zł).
Absolwenci uzyskują Dyplom ukończenia Integralnego Studium Rozwoju Osobistego.

II etap - Kurs Doskonalenia Umiejętności Trenerskich i Komunikacji opartej na Empatii (ok 1.5 roku), 224 godziny, koszt 10500 zł przy płatności w dwóch ratach lub 4 raty po 1500 zł i 4 raty po 1400 zł.
Absolwenci uzyskują Dyplom ukończenia Kurs Doskonalenia Umiejętności Trenerskich i Komunikacji opartej na Empatii. Całość kursu - 224 godziny. Każdy zjazd trwa 32 godziny.

Absolwentom II etapu proponujemy możliwość dalszego doskonalenia umiejętności:

III etap - Superwizja dyplomowa i ewalucja zdobytych umiejętności (0.5 roku)
Absolwenci uzyskują Dyplom odbycia Superwizji i Ewaluacji Umiejętności Trenerskich, jako III etapu kształcenia wraz z załączonym scenariuszem zrealizowanego warsztatu dyplomowego.

Bezpłatne praktyki trenerskie. Ich wymiar zależy od aktualnie posiadanych wolnych miejsc oraz od umiejętności absolwentów. Szkolenie stanowi spójną całość, jednak można uczestniczyć w wybranych jego etapach.

Przed każdym etapem odbywa się rozmowa kwalifikacyjna.

Co nami kieruje?

Zależy nam, aby te osoby, które zostaną uczestnikami Szkoły Trenerów były wstanie zdobyć nowe umiejętności w relatywnie krótkim czasie 1.5 -2 lat i aby wspierały się w tym procesie.

Zależy nam aby Szkoła miała jak najwyższy poziom, aby osoby, które otrzymają Dyplom miały sprawdzone umiejętności i budziły zaufanie wśród klientów.

Szukamy osób zmotywowanych do uczenia się, praktykowania oraz z ponadprzeciętną zdolnością do refleksji i budowania partnerskich relacji.


Co zapewniamy?

Sprawdzony, skondensowany program szkolenia trenerskiego opartego na własnych doświadczeniach uczestników, ćwiczeniu przed grupą i informacji zwrotnej, prowadzony przez rekomendowanych trenerów II stopnia PTP.

Sprawdzony program bazowego szkolenia z Komunikacji opartej na Empatii oparty na metodzie NVC, nastawiony na przygotowanie uczestników do samodzielnego prowadzenia warsztatów z podstaw tej metody, opracowany przez nasz zespół trenerów. Ta część kształcenia stanowi to, czego absolwenci szkół trenerskich bardzo poszukują - czyli zawartość, treść merytoryczną szkoleń.

Bezpłatny Staż trenerski, w formie asystowania lub współprowadzenia szkoleń: 20-40 godzin.

Materiały szkoleniowe, w tym zestaw ćwiczeń opartych na metodzie NVC do wykorzystania w praktyce trenerskiej.

Bezpłatną informację o warsztacie prowadzonym pod superwizją w celu potwierdzenia umiejętności i uzyskania rekomendacji PTP, zamieszczoną na www.dojrzewalnia.pl i w biuletynie Dojrzewalni oraz www.szkolatrenerowempatii.pl i w biuletynie Szkoły, w celu rekrutacji do tej grupy.

Nadzór merytoryczny nad kształceniem trenerów prowadzą superwizorzy Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Szkolenie jest realizowana w programie Partner PTP.

W naszej Szkole dobrze czują się osoby, którym bliskie są słowa:"Bądź zmianą, której życzysz światu".