LETNIA SZKOŁA TRENERÓW KOMUNIKACJI OPARTEJ NA EMPATII


Szkoła Trenerów Komunikacji opartej na Empatii to sprawdzony program rozwoju umiejętności osobistych oraz przygotowujący do pracy trenera rozwoju osobistego, specjalizującego się w komunikacji opartej na empatii. Program ułożony jest w sposób wspierający intensywny proces rozwoju osobistego, naukę empatii dla siebie i innych ( I etap ) oraz praktyczne przećwiczenie narzędzi trenerskich opartych na metodzie NVC.
Kształcenie zawiera szkolenia na temat zasad warsztatowej pracy z grupą oraz procesu grupowego. Całość zakończona jest półrocznym okresem ewaluacji posiadanych umiejętności oraz szlifowania słabszych stron, pod okiem doświadczonego trenera. Cały proces realizowany jest w oparciu o standardy kształcenie trenerów umiejętności psychospołecznych obowiązujące w Polskim Towarzystwie Psychologicznym ( II etap ).

Najbliższe zajęcia I etapu rozpoczynają się we wrześniu i kończą w grudniu. To intensywny kurs obejmujący 160 godzin zajęc.

Edycja ta pozwala aplikować na II etap już z początkiem przyszłego roku.

Ramowa struktura Studium:

Trening Interpersonalny - 21-24 września

Warsztat z empatycznej komunikacji i mindfulness- 26-29 października

Warsztat z empatycznej komunikacji i integrowania cienia - 16-19.11

Warsztat z pracy z przekonaniami i komunikacji opartej na empatii 7 -10 grudnia

Koszt: 5500zł
Ważne informacją jest to, że osoby, które są właścicielami lub pracownikami mikro, małych lub średnich firm, mogą się ubiegać o dofinansowanie na to szkolenie.

Zainteresowana/y? Wyślij maila po więcej informacji, umów się na rozmowę kwalifikacyjną: biuro@mocpoznania.pl.

Zapisy: https://docs.google.com/forms/d/1OfiPma5z8gQ-Y_H3Sa0GVGY27YzaCsDz3pcq8qLtdO8/edit?usp=drive_web
Szkoła Trenerów Komunikacji opartej na Empatii powstała w 2006 roku przy Dojrzewalni Róż.

Pracownia MOC Poznania koordynuje I i II etap Szkoły w Poznaniu.


Struktura kształcenia

Podstawowy proces kształcenia podzielony jest na II etapy i trwa dwa i pół roku.

I etap - Integralne Studium Rozwoju Osobistego (1 rok); 160 godzin, koszt 5500 zł przy płatności jednorazowej lub 6000 zł przy płatności ratalnej (4 raty po 1500 zł).
Absolwenci uzyskują Dyplom ukończenia Integralnego Studium Rozwoju Osobistego.

II etap - Kurs Doskonalenia Umiejętności Trenerskich i Komunikacji opartej na Empatii (ok 1.5 roku), 224 godziny, koszt 10500 zł przy płatności w dwóch ratach lub 4 raty po 1500 zł i 4 raty po 1400 zł.
Absolwenci uzyskują Dyplom ukończenia Kurs Doskonalenia Umiejętności Trenerskich i Komunikacji opartej na Empatii. Całość kursu - 224 godziny. Każdy zjazd trwa 32 godziny.

Absolwentom II etapu proponujemy możliwość dalszego doskonalenia umiejętności:

III etap - Superwizja dyplomowa i ewalucja zdobytych umiejętności (0.5 roku)
Absolwenci uzyskują Dyplom odbycia Superwizji i Ewaluacji Umiejętności Trenerskich, jako III etapu kształcenia wraz z załączonym scenariuszem zrealizowanego warsztatu dyplomowego.

Bezpłatne praktyki trenerskie. Ich wymiar zależy od aktualnie posiadanych wolnych miejsc oraz od umiejętności absolwentów. Szkolenie stanowi spójną całość, jednak można uczestniczyć w wybranych jego etapach.

Przed każdym etapem odbywa się rozmowa kwalifikacyjna.

Co nami kieruje?

Zależy nam, aby te osoby, które zostaną uczestnikami Szkoły Trenerów były wstanie zdobyć nowe umiejętności w relatywnie krótkim czasie 1.5 -2 lat i aby wspierały się w tym procesie.

Zależy nam aby Szkoła miała jak najwyższy poziom, aby osoby, które otrzymają Dyplom miały sprawdzone umiejętności i budziły zaufanie wśród klientów.

Szukamy osób zmotywowanych do uczenia się, praktykowania oraz z ponadprzeciętną zdolnością do refleksji i budowania partnerskich relacji.


Co zapewniamy?

Sprawdzony, skondensowany program szkolenia trenerskiego opartego na własnych doświadczeniach uczestników, ćwiczeniu przed grupą i informacji zwrotnej, prowadzony przez rekomendowanych trenerów II stopnia PTP.

Sprawdzony program bazowego szkolenia z Komunikacji opartej na Empatii oparty na metodzie NVC, nastawiony na przygotowanie uczestników do samodzielnego prowadzenia warsztatów z podstaw tej metody, opracowany przez nasz zespół trenerów. Ta część kształcenia stanowi to, czego absolwenci szkół trenerskich bardzo poszukują - czyli zawartość, treść merytoryczną szkoleń.

Bezpłatny Staż trenerski, w formie asystowania lub współprowadzenia szkoleń: 20-40 godzin.

Materiały szkoleniowe, w tym zestaw ćwiczeń opartych na metodzie NVC do wykorzystania w praktyce trenerskiej.

Bezpłatną informację o warsztacie prowadzonym pod superwizją w celu potwierdzenia umiejętności i uzyskania rekomendacji PTP, zamieszczoną na www.dojrzewalnia.pl i w biuletynie Dojrzewalni oraz www.szkolatrenerowempatii.pl i w biuletynie Szkoły, w celu rekrutacji do tej grupy.

Nadzór merytoryczny nad kształceniem trenerów prowadzą superwizorzy Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Szkolenie jest realizowana w programie Partner PTP.

W naszej Szkole dobrze czują się osoby, którym bliskie są słowa:"Bądź zmianą, której życzysz światu".