SZKOŁA TRENERÓW KOMUNIKACJI OPARTEJ NA EMPATII

                  INTEGRALNE STUDIUM ROZWOJU OSOBISTEGO


Szkoła Trenerów Komunikacji opartej na Empatii to sprawdzony program rozwoju umiejętności osobistych oraz przygotowujący do pracy trenera rozwoju osobistego, specjalizującego się w komunikacji opartej na empatii. Program ułożony jest w sposób wspierający intensywny proces rozwoju osobistego, naukę empatii dla siebie i innych ( I etap ) oraz praktyczne przećwiczenie narzędzi trenerskich opartych na metodzie NVC.
Kształcenie zawiera szkolenia na temat zasad warsztatowej pracy z grupą oraz procesu grupowego. Całość zakończona jest półrocznym okresem ewaluacji posiadanych umiejętności oraz szlifowania słabszych stron, pod okiem doświadczonego trenera. Cały proces realizowany jest w oparciu o standardy kształcenie trenerów umiejętności psychospołecznych obowiązujące w Polskim Towarzystwie Psychologicznym ( II etap ).

Najbliższe zajęcia I etapu rozpoczynają się w styczniu i kończą w czerwcu. To intensywny kurs obejmujący 160 godzin zajęc.

Edycja ta pozwala aplikować na II etap już z początkiem przyszłego roku.


Ramowa struktura Studium:

1. Trening Interpersonalny - 10-13 styczeń

2. Podstawy komunikacji opartej na empatii  - 8-10 luty
3. Oswajanie cienia - 15-17 marca 

4. Empatia wobec siebie oraz praktyka uważności, oparta o Mindfulness i inne metody świadomości ciała, jako profilaktyka wypalenia zawodowego i radzenia sobie ze stresem - 12-14 kwietnia 

5. Trening intrapsychiczny metodą Gestalt - 10-12 maja
6. Praca z przekonaniami i podsumowanie pracy w grupie - 7-9  czerwca  


Koszt: 5500zł netto 


Ważne informacją jest to, że osoby, które są właścicielami lub pracownikami mikro, małych lub średnich firm, mogą się ubiegać o dofinansowanie na to szkolenie.

Zainteresowana/y? Wyślij maila po więcej informacji, umów się na rozmowę kwalifikacyjną: biuro@mocpoznania.pl.

Zapisy: https://docs.google.com/forms/d/1OfiPma5z8gQ-Y_H3Sa0GVGY27YzaCsDz3pcq8qLtdO8/edit?usp=drive_web
Szkoła Trenerów Komunikacji opartej na Empatii powstała w 2006 roku przy Dojrzewalni Róż.

Pracownia MOC Poznania koordynuje I i II etap Szkoły w Poznaniu.


Struktura kształcenia

Podstawowy proces kształcenia podzielony jest na II etapy i trwa dwa i pół roku.

I etap - Integralne Studium Rozwoju Osobistego (1 rok); 160 godzin, koszt 5500 zł przy płatności jednorazowej lub 6000 zł przy płatności ratalnej (4 raty po 1500 zł).
Absolwenci uzyskują Dyplom ukończenia Integralnego Studium Rozwoju Osobistego.

II etap - Kurs Doskonalenia Umiejętności Trenerskich i Komunikacji opartej na Empatii (ok 1.5 roku), 224 godziny, koszt 10500 zł przy płatności w dwóch ratach lub 4 raty po 1500 zł i 4 raty po 1400 zł.
Absolwenci uzyskują Dyplom ukończenia Kurs Doskonalenia Umiejętności Trenerskich i Komunikacji opartej na Empatii. Całość kursu - 224 godziny. Każdy zjazd trwa 32 godziny.

Absolwentom II etapu proponujemy możliwość dalszego doskonalenia umiejętności:

III etap - Superwizja dyplomowa i ewalucja zdobytych umiejętności (0.5 roku)
Absolwenci uzyskują Dyplom odbycia Superwizji i Ewaluacji Umiejętności Trenerskich, jako III etapu kształcenia wraz z załączonym scenariuszem zrealizowanego warsztatu dyplomowego.

Bezpłatne praktyki trenerskie. Ich wymiar zależy od aktualnie posiadanych wolnych miejsc oraz od umiejętności absolwentów. Szkolenie stanowi spójną całość, jednak można uczestniczyć w wybranych jego etapach.

Przed każdym etapem odbywa się rozmowa kwalifikacyjna.

Co nami kieruje?

Zależy nam, aby te osoby, które zostaną uczestnikami Szkoły Trenerów były wstanie zdobyć nowe umiejętności w relatywnie krótkim czasie 1.5 -2 lat i aby wspierały się w tym procesie.

Zależy nam aby Szkoła miała jak najwyższy poziom, aby osoby, które otrzymają Dyplom miały sprawdzone umiejętności i budziły zaufanie wśród klientów.

Szukamy osób zmotywowanych do uczenia się, praktykowania oraz z ponadprzeciętną zdolnością do refleksji i budowania partnerskich relacji.


Co zapewniamy?

Sprawdzony, skondensowany program szkolenia trenerskiego opartego na własnych doświadczeniach uczestników, ćwiczeniu przed grupą i informacji zwrotnej, prowadzony przez rekomendowanych trenerów II stopnia PTP.

Sprawdzony program bazowego szkolenia z Komunikacji opartej na Empatii oparty na metodzie NVC, nastawiony na przygotowanie uczestników do samodzielnego prowadzenia warsztatów z podstaw tej metody, opracowany przez nasz zespół trenerów. Ta część kształcenia stanowi to, czego absolwenci szkół trenerskich bardzo poszukują - czyli zawartość, treść merytoryczną szkoleń.

Bezpłatny Staż trenerski, w formie asystowania lub współprowadzenia szkoleń: 20-40 godzin.

Materiały szkoleniowe, w tym zestaw ćwiczeń opartych na metodzie NVC do wykorzystania w praktyce trenerskiej.

Bezpłatną informację o warsztacie prowadzonym pod superwizją w celu potwierdzenia umiejętności i uzyskania rekomendacji PTP, zamieszczoną na www.dojrzewalnia.pl i w biuletynie Dojrzewalni oraz www.szkolatrenerowempatii.pl i w biuletynie Szkoły, w celu rekrutacji do tej grupy.

Nadzór merytoryczny nad kształceniem trenerów prowadzą superwizorzy Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Szkolenie jest realizowana w programie Partner PTP.

W naszej Szkole dobrze czują się osoby, którym bliskie są słowa:"Bądź zmianą, której życzysz światu".