OFERTA SZKOLEŃ

DIALOG MOTYWUJĄCY
11 LIP O 09:30 – 12 LIP O 17:00
DIALOG MOTYWUJĄCY to metoda skutecznego motywowania dla nauczycieli, wychowawców, pedagogów, terapeutów uzależnień, psychoterapeutów oraz coachów.

Proponujemy Państwu poznanie metody pracy nad wewnętrzną motywacją. Jest to podstawowy czynnik warunkujący poziom zdolności ludzi do dokonywania pożądanych zmian. Umiejętność konstruktywnego, skutecznego i nieinwazyjnego /nie rodzącego oporu/ oddziaływania w oświacie jest niezbędnym warunkiem efektywnej pracy z uczniami słabo zmotywowanymi, borykającymi się często z wieloma problemami.
W ramach szkolenia oferujemy poznanie podstaw teoretycznych oraz opanowanie praktycznych umiejętności stosowania Dialogu Motywującego /DM/. Stanowi on nowoczesne, szybkie
i skuteczne narzędzie rozpoznawania, wzbudzania i wzmacniania wewnętrznej motywacji do zmian.
Unikalność Dialogu Motywującego /DM/ polega przede wszystkim na jego udowodnionej naukowo skuteczności i działaniu w krótkim czasie. Metoda ta sprawdza się również w procesie terapii w połączeniu z innymi podejściami, np. z terapią poznawczo-behawioralną. Techniki Dialogu Motywującego mogą być z powodzeniem stosowane także przez osoby bez wykształcenia psychologicznego, pod warunkiem, iż zdobędą one niezbędną wiedzę i praktyczne umiejętności konieczne do ich prawidłowego stosowania.
Dialog Motywujący znajduje zastosowanie w wielu dziedzinach związanych z pomaganiem ludziom: w opiece zdrowotnej, oświacie, pomocy społecznej, resocjalizacji, coachingu, terapii. Jest pomocnym narzędziem pracy z osobami wykluczonymi społecznie, uzależnionymi, bez pracy, chorymi, niepełnosprawnymi, będącymi w konflikcie z prawem. Jest podstawową metodą profesjonalnego kontaktu, interwencji i motywowania, wykorzystywaną w wielu programach społecznych – rządowych lub obywatelskich - w wielu krajach Europy i USA.
PROGRAM
w oparciu o najnowszą publikację Rollnick i Miller (2014) Dialog Motywujący. Jak pomóc ludziom w zmianie. Kraków, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego,
zgodnie ze standardami The Motivational Interviewing Network for Trainers MINT
Cele:
1. Podniesienie kompetencji, profesjonalizmu i skuteczności pedagogów, nauczycieli i wychowawców, coachów, psychoterapeutów.
2. Wzrost efektywności pracy z osobami słabo zmotywowanymi, w tym:
- umiejętności oceny poziomu motywacji klienta lub ucznia do zmiany i stosowania skutecznych interwencji motywujących, adekwatnych do określonej fazy procesu zmiany;
- umiejętności komunikacji, które będą jednocześnie interwencjami motywującymi go do zmian w zakresie rozwiązywania trudności osobistych, rodzinnych, społecznych;
- udoskonalenie jakości pomocy udzielanej klientom, uczniom poprzez wypracowanie w stosunku do nich postawy akceptującej i motywującej;
- reagowania na trudne sytuacje w relacji z klientami, uczniami w sposób nieeskalujący konfliktów;
- radzenia sobie z własnym napięciem i stresem w pracy;

I ETAP
WPROWADZENIE DO DIALOGU MOTYWUJĄCEGO.
/16 godzin lekcyjnych/
Uczestnicy będą znali:
• filozofię dialogu motywującego
• badania naukowe dotyczące zmiany zachowania, skuteczności dm
• zastosowanie dialogu motywującego
Uczestnicy będą potrafili:
• unikać pułapek motywujących
• prowadzić rozmowę zgodnie z filozofią DM
• posługiwać się umiejętnościami komunikacyjnymi OARS
• udzielać rad i edukować zgodnie ze stylem DM
• angażować „trudnego” klienta, ucznia w rozmowę
• ocenić poziom gotowości do zmiany i zastosować odpowiednią interwencję motywują adekwatną do określonej fazy procesu zmiany
Uczestnicy będą świadomi:
• wpływu relacji, jaką budują z klientem, na jego motywację do zmiany
• wpływu sposobu prowadzenia rozmowy na proces zmiany klienta
Prowadząca:
Urszula Grodzka
psycholog, socjoterapeuta, doradca zawodowy
certyfikowany Terapeuta Motywujący (certyfikat nr 9)
ponad 20 lat doświadczenia zawodowego
Pracuje z młodzieżą i ich rodzinami. Prowadzi też terapię indywidualną osób dorosłych oraz konsultacje dla nauczycieli i wychowawców.
Specjalizuje się w problematyce:
zaburzeń zachowania
uzależnienia od środków psychoaktywnych
uzależnień od komputera
trudności szkolnych
zaburzeń odżywiania
trudności wychowawczych


Koszt szkolenia: 550 zł
Zapisy: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeszLCqHXdohwR_LgiBvpN09lY_T9EwOEAWZqE4RzsSjRECwg/viewform
Dodatkowe informacje: biuro@mocpoznania.pl

poyjpgHello Points Workshop
Hello Points Workshop  pierwszy poziom Akademii Points of You®. W trakcie tego 1-dniowego warsztatu można w zaskakujący sposób odkrywać metodę i narzędzia Points of You®, doświadczać jedynej w swoim rodzaju formy komunikacji i dialogu, a po szkoleniu dodać nowe umiejętności do swojego zawodowego know-how i unikalną metodę pracy.

Warsztat kończy się otrzymaniem certyfikatu z tytułem Explorer i 6 punktami CCEU od ICF.
Certyfikat upoważnia również do przejścia na Level 2: Creative Practice Workshop - drugi poziom szkoleniowy, otwierający możliwość prowadzenia szkoleń na poziomie 1.

Korzyści, które daje ten warsztat:
* Poznanie koncepcji Points of You®, czyli jak działamy i jak wygląda świat Points of You®.
* Narzędzia/karty i metoda Points of You® - unikalna technika prowadzenia rozmów i zajęć z klientami oraz pracy własnej: w jaki sposób poprzez pracę z fotografią uzyskać nową perspektywę i znaleźć nowe rozwiązania.
* Proces z The Coaching Game - Zooming In: szybka randka z własnymi myślami i uczuciami. Doświadczenie głębokiego procesu poprzez zabawę.
* Proces z Punctum - My Story: własna historia opowiedziana w nowy, inspirujący sposób, zmieniający samopoczucie i ogląd rzeczywistości.
* Plansze procesowe: jak korzystać z map uczuć i myśli podczas indywidualnego procesu z naszymi narzędziami.

Co zawiera oferta warsztatowa:
* 2 narzędzia: The Coaching Game oraz Punctum,
* zestaw koncepcyjny:
- Skrypt dla uczestnika
- Notes
- 4 wyjątkowe karty Points of You® z inspirującymi historiami (można je nabyć jedynie z tym szkoleniem)
* oraz inne niespodzianki!

Koszt całkowity: 1600 zł - w cenie warsztatu ujęte są już narzędzia o wartości 1200 zł, materiały szkoleniowe, serwis kawowy i lekki lunch.
Zapraszamy!

Prowadząca: Aleksandra Stanek - Certyfikowany Ekspert Points of You®Zapisy:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeszLCqHXdohwR_LgiBvpN09lY_T9EwOEAWZqE4RzsSjRECwg/viewformWięcej informacji: szkolenia@aleksandrastanek.pl
FLIPOWANIE


FLIPOWANIE® to tworzenie magicznych flipchartów z wykorzystaniem technik sketchnotingu.
Praca z flipchartem to ważna kompetencja trenerska. A sam sketchnoting i rysowanie to pasja, zabawa, ale i umiejętność, której MOŻNA SIĘ NAUCZYĆ! Trochę techniki, ćwiczeń i sami zobaczycie, jak szybko Wasze flipy zaczną pomagać zapamiętywać, rozumieć ale i zachwycać uczestników!
Zapraszam nie tylko trenerów i coachów, ale również nauczycieli, edukatorów i każdego, kto wykorzystuje rysunek w swojej pracy lub po prostu chce sobie porysować!

To warsztat od podstaw, a szczególnie dla każdego, kto twierdzi, że nie umie rysować! Oj, to się przekonamy! :-) Zajęcia to 8 godzin warsztatu, podczas którego będę zarażać Was swoją pasją oraz, a może przede wszystkim, będę zachęcać Was do ćwiczenia, próbowania, rysowania i do dobrej zabawy! Chętnie podzielę się swoimi praktycznymi doświadczeniami, nie zabraknie też Tips & Tricks!

JAK BĘDZIEMY PRACOWAĆ?
1. Na początek słowo o tym, że naprawdę warto rysować, że myślenie wizualne działa i że są na to naukowe dowody, a potem:

2. Graphic Facilitation, Sketchnoting - co to jest i jak wygląda?

3. Będziemy ćwiczyć elementy sketchnotingu jak:
- literki,
- linie,
- ramki,
- dymki,
- rysunki,
- ludziki.
Dowiesz się też, jak tworzyć swój bank rysunków, kreatywne szablony do szybkiego użytku, pracować z metaforą podczas warsztatów.

4. Jak poćwiczymy te elementy, to będziemy je łączyć w większe całości, czyli trochę magii

5. Zajmiemy się planowaniem powierzchni, odpowiednim doborem kolorów… aż dojdziemy do sketchflipowania na dużym formacie - i tu magia będzie hulać

UWAGA, UWAGA!
W ramach ceny otrzymacie zestaw 3 rewelacyjnych markerów marki Neuland® oraz Praktyczny Poradnik.

TRZEBA ZABRAĆ:
- jeśli chcecie - mazaki czarne i kolorowe, czarny cienkopis;
- dobry humor;
- luźny strój.


Koszt: 599zł

Termin podamy wkrótce.

Zapisy poprzez formularz zgłoszeniowy: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeszLCqHXdohwR_LgiBvpN09lY_T9EwOEAWZqE4RzsSjRECwg/viewform
Więcej informacji: biuro@mocpoznania.pl

TRENER
Gabriela BOROWCZYK
Trener biznesu, coach, sketchnoterka, baba z pasją a dwie z nich to budowanie Marki Osobistej i właśnie Flipowanie©.

Twórca grupy na Facebooku: FLIPOWANIE i inne rysowanie...
Pracuje zarówno z twardymi biznesami, jak i miękkimi obszarami duszy.