8-tyg. Kurs MBLC

Mindfulness Based Living Course (Życie w Oparciu o Zasady Uważności) to cykl ośmiu, cotygodniowych spotkań w ramach szkolenia uważności, zgodnie z programem szkolenia Mindfulness Association (UK).
Każde z ośmiu spotkań, trwa około dwóch godzin. Kurs poprzedza spotkanie wprowadzające. W ramach kursu odbędzie się również Dzień praktyki Mindfulness, pomiędzy 6 i 7 tygodniem programu.
Kurs MBLC duży nacisk kładzie na aspekt praktyczny. Podczas szkolenia zapoznać się można z różnymi praktykami, pozwalającymi na poznanie mechanizmów funkcjonowania ludzkiego umysłu oraz sposobów na łagodzenie szeroko pojętego stresu - zawodowego, zdrowotnego, międzyludzkiego.
Spotykamy się w 8 kolejnych poniedziałków w godz. 18.00-20.30
- 05.10.2020r.
- 12.10.2020r.
- 19.10.2020r.
- 26.10.2020r.
- 02.11.2020r.
- 09.11.2020r.
- 16.11.2020r.
- 23.11.2020r.
Dodatkowo w niedzielę 22.11. odbędzie się Dzień Uważności w godz. 10.00-16.00
Kurs skierowany jest dla osób początkujących, nie jest wymagane posiadanie doświadczenia w praktyce Mindfulness.
Curriculum MBLC
Spotkanie otwarte przed 8-tyg. Kursem MBLC
Sesja odbywa się w dniu rozpoczęcia kursu. Wyjątkowo zapraszamy o 17 ej.
Tło i cele; Przygotowanie i uczestniczenie; Osobista praktyka i postawy; Czym jest uważność?; Definicje uważności; Cztery aspekty tego na co jesteśmy uważni; Współczucie
Tydzień 1 – Co to jest Mindfulness i po co praktykować? Zacznij w miejscu, w którym jesteś
Zaczynamy tam gdzie jesteśmy; Rozpoznawanie niespokojnego umysłu (nie robienie nic) ; Uspokajanie umysłu; Postawa w medytacji siedzącej; Refleksja: Zaangażowanie i motywacja
Tydzień 2 – Ciało jako miejsce bycia obecnym
Skanowanie ciała; Praktykowanie uważności ciała; Uważność w codziennym życiu; Odczuwanie życzliwości
Tydzień 3 – Wprowadzenie podpory uważności
Praktyka uważności nauczana przez Roba Nairna; Sesja uważności z oparciem na dźwięku; Nie-dążenie; Trzy-minutowa przestrzeń na oddech; Odpowiedź na przyjemne i nieprzyjemne zdarzenia
Tydzień 4 – Praca z rozkojarzeniem
Uważny ruch; Medytacyjne chodzenie; Rozproszenie w trzech okresach czasu – Oczekiwanie na przyszłość, Rozpamiętywanie przeszłości, Myślenie w teraźniejszości; Oddech jako oparcie dla uważności; Cud oddychania; Przytomność oddechu; Tworzenie przestrzeni na oddech pośród codziennego życia; Refleksja: W pół drogi
Tydzień 5 – Badanie strumienia myśli
Miłująca życzliwość; Obserwator i nurt podświadomości; Nurtu nie sposób zmienić; zauważanie nurtu
Tydzień 6 – Postawa obserwatora
Nasze wewnętrzne środowisko; Nastawienie (Postawa); Poznawanie swego nastawienia do nurtu; Ponowne zbadanie definicji uważności; Miłująca życzliwość dla siebie i innych
Całodniowa sesja uważności: Dzień praktyki w milczeniu
Sesja całodniowa; Refleksje na temat milczenia i mówienia; Korzyści z milczenia
Tydzień 7 – Samoakceptacja
Model trzech kręgów: System zagrożeń, popędowy i kojenia; Z pobudzonej czerwieni w kojącą zieleń; Dalsze rozwijanie życzliwości dla siebie; Przerwa na współczucie dla siebie; Czym jest akceptacja? Praktykowanie akceptacji; Ćwiczenie RAIN (z poematem „Gospoda“)
Tydzień 8 – Życie w oparciu o Mindfulness, Podsumowanie – Reszta życia
Powrót do uważności z oparciem; Patrzenie z bliska (zbliżenie) i z odległości (oddalenie); Ponowne omówienie oparcia uważności; Puszczanie (porzucanie); Refleksja: Przegląd dotychczasowej podróży; Dokąd ruszasz dalej stąd?

Opłata: 950 zł
Opłata zawiera:
- uczestnictwo w kursie
- konsultacja wstępna ( osobiście lub w formie rozmowy telefonicznej lub skype )
- bogate w treści materiały z ćwiczeniami
- nagrania praktyk
Prowadzi:
Aleksandra Stanek - psycholog, psychoterapeuta, certyfikowany nauczyciel Mindfulness MBLC

Zapisy:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeszLCqHXdohwR_LgiBvpN09lY_T9EwOEAWZqE4RzsSjRECwg/viewform
Przy zapisach,proszę podaj preferowaną formę rozmowy wstępnej: osobiście, skype, telefon. Pokaż mniej


DIALOG MOTYWUJĄCY 
24 paź o 09:30 – 25 paź o 17:00

Dialog motywujący to metoda skutecznego motywowania dla nauczycieli, wychowawców, pedagogów, terapeutów uzależnień, psychoterapeutów oraz coachów.


Proponujemy Państwu poznanie metody pracy nad wewnętrzną motywacją. Jest to podstawowy czynnik warunkujący poziom zdolności ludzi do dokonywania pożądanych zmian. Umiejętność konstruktywnego, skutecznego i nieinwazyjnego /nie rodzącego oporu/ oddziaływania w oświacie jest niezbędnym warunkiem efektywnej pracy z uczniami słabo zmotywowanymi, borykającymi się często z wieloma problemami.
W ramach szkolenia oferujemy poznanie podstaw teoretycznych oraz opanowanie praktycznych umiejętności stosowania Dialogu Motywującego /DM/. Stanowi on nowoczesne, szybkie
i skuteczne narzędzie rozpoznawania, wzbudzania i wzmacniania wewnętrznej motywacji do zmian.
Unikalność Dialogu Motywującego /DM/ polega przede wszystkim na jego udowodnionej naukowo skuteczności i działaniu w krótkim czasie. Metoda ta sprawdza się również w procesie terapii w połączeniu z innymi podejściami, np. z terapią poznawczo-behawioralną. Techniki Dialogu Motywującego mogą być z powodzeniem stosowane także przez osoby bez wykształcenia psychologicznego, pod warunkiem, iż zdobędą one niezbędną wiedzę i praktyczne umiejętności konieczne do ich prawidłowego stosowania.
Dialog Motywujący znajduje zastosowanie w wielu dziedzinach związanych z pomaganiem ludziom: w opiece zdrowotnej, oświacie, pomocy społecznej, resocjalizacji, coachingu, terapii. Jest pomocnym narzędziem pracy z osobami wykluczonymi społecznie, uzależnionymi, bez pracy, chorymi, niepełnosprawnymi, będącymi w konflikcie z prawem. Jest podstawową metodą profesjonalnego kontaktu, interwencji i motywowania, wykorzystywaną w wielu programach społecznych – rządowych lub obywatelskich - w wielu krajach Europy i USA.
PROGRAM
w oparciu o najnowszą publikację Rollnick i Miller (2014) Dialog Motywujący. Jak pomóc ludziom w zmianie. Kraków, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego,
zgodnie ze standardami The Motivational Interviewing Network for Trainers MINT
Cele:
1. Podniesienie kompetencji, profesjonalizmu i skuteczności pedagogów, nauczycieli i wychowawców, coachów, psychoterapeutów.
2. Wzrost efektywności pracy z osobami słabo zmotywowanymi, w tym:
- umiejętności oceny poziomu motywacji klienta lub ucznia do zmiany i stosowania skutecznych interwencji motywujących, adekwatnych do określonej fazy procesu zmiany;
- umiejętności komunikacji, które będą jednocześnie interwencjami motywującymi go do zmian w zakresie rozwiązywania trudności osobistych, rodzinnych, społecznych;
- udoskonalenie jakości pomocy udzielanej klientom, uczniom poprzez wypracowanie w stosunku do nich postawy akceptującej i motywującej;
- reagowania na trudne sytuacje w relacji z klientami, uczniami w sposób nieeskalujący konfliktów;
- radzenia sobie z własnym napięciem i stresem w pracy;

I ETAP
WPROWADZENIE DO DIALOGU MOTYWUJĄCEGO.
/16 godzin lekcyjnych/
Uczestnicy będą znali:
• filozofię dialogu motywującego
• badania naukowe dotyczące zmiany zachowania, skuteczności dm
• zastosowanie dialogu motywującego
Uczestnicy będą potrafili:
• unikać pułapek motywujących
• prowadzić rozmowę zgodnie z filozofią DM
• posługiwać się umiejętnościami komunikacyjnymi OARS
• udzielać rad i edukować zgodnie ze stylem DM
• angażować „trudnego” klienta, ucznia w rozmowę
• ocenić poziom gotowości do zmiany i zastosować odpowiednią interwencję motywują adekwatną do określonej fazy procesu zmiany
Uczestnicy będą świadomi:
• wpływu relacji, jaką budują z klientem, na jego motywację do zmiany
• wpływu sposobu prowadzenia rozmowy na proces zmiany klienta
Prowadząca:
Urszula Grodzka
psycholog, socjoterapeuta, doradca zawodowy
certyfikowany Terapeuta Motywujący (certyfikat nr 9)
ponad 20 lat doświadczenia zawodowego
Pracuje z młodzieżą i ich rodzinami. Prowadzi też terapię indywidualną osób dorosłych oraz konsultacje dla nauczycieli i wychowawców.
Specjalizuje się w problematyce:
zaburzeń zachowania
uzależnienia od środków psychoaktywnych
uzależnień od komputera
trudności szkolnych
zaburzeń odżywiania
trudności wychowawczych

Koszt szkolenia: 550 zł
Zapisy: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeszLCqHXdohwR_LgiBvpN09lY_T9EwOEAWZqE4RzsSjRECwg/viewform

UWOLNIJ GŁOS
3 - 4 października 2020

Głos jest pomostem i doświadczaniem, które przenosi ludzi w podróż z wnętrza do świata zewnętrznego ... i z powrotem. Głos jest odczuwaniem wibracji w jej własnej teraźniejszości. Doświadczanie wibracji swojego głosu może wynikać z bycia, nomen omen, w poznaniu, przepływie, akceptacji, w wielości połączeń, drgań, w harmonii. Do tego potrzebna jest droga w głąb siebie…. W tym pomocne mogą się stać ćwiczenia głosowe z różnych kultur i z różnych źródeł i technik, pieśni circle song, śpiewy intuicyjne również ćwiczenia oddechowe prowadzące do intuicyjnego emitowania głosu. Wtedy kiedy intuicja spotyka się z nauką i doświadczeniem wyłania się świadomość i bycie w harmonii ze sobą i innymi…w świadomym rozwoju i doświadczaniu.
Na czym polegają warsztaty? Jak towarzyszyć będę Tobie w odkrywaniu własnego unikatowego głosu?
• Zyskasz świadomość jak pracuje całe ciało człowieka, które jest instrumentem głosu.
• Będę Ci towarzyszyć w odkrywaniu i otwieraniu Twojego głosu poprzez praktyczne ćwiczenia aktywizujące pracę systemów: oddechowego, źródła dźwięku (skrzyni głosowej) oraz rezonansów układu głosowego. Ta korelacja wywołuje zjawisko rejestru wokalnego, które wynika z procesów akustycznych w ciele człowieka, nad czym możesz mieć kontrolę.
• Odczujesz w ciele subtelne oparcie oddechowe, które jest oparciem dla głosu. Doświadczysz wpływu energii dźwięku na jakość Twojej mowy czy śpiewu.
• Przedstawię Ci różnice w technikach wokalnych, które możesz wykorzystać w pożądanym przez Ciebie brzmieniu głosu.
• Dowiesz się w jaki sposób będziesz mógł zbudować odpowiednie nawyki do zdrowego i higienicznego operowania swoim głosem z wykorzystaniem ćwiczeń emisyjnych i artykulacyjnych.
• Twój głos stanie się bardziej brzmiący, nośny, melodyjny, zrozumiały, sceniczny i taki jaki chcesz.
Ponadto nauczysz się:
• wzbudzać ciekawość i utrzymywać uwagę uczestników, słuchaczy.
• zarządzać energią swoją i grupy, z którą pracujesz. Możesz twórczo korzystać ze swojego głosu, swobodnie i w harmonii komunikować się z innymi.


Program godzinowy:
sobota:
I część 11.30 - 13.30
II część 14.00 - 15.30
Przerwa 15.30 - 16.45
III część 16.45 - 18.45
IV sesja oddechowo-relaksacyjna z harfą kryształową i innymi instrumentami. 19.00 – 20.00
niedziela:
I część 10.00 - 11.30
II część 12.00 - 14.00
Przerwa 14.00 - 15.00
III część 15.00 - 16.30

Po sobotnich zajęciach zapraszamy na sesję oddechowo-relaksacyjną przy dźwiękach bębna, harfy kryształowej, śpiewu oraz innych dźwiękach. Poprowadzą Was śpiewy intuicyjne, improwizacje muzyczne. Za ich sprawą zostaniecie zabrani w barwną podróż na granice wyobraźni poza czas i przestrzeń. Celem sesji oddechowej jest aby podnieść swoją wewnętrzną energię i uwolnić napięcia stwarzając przestrzeń dla improwizacji muzycznej. W śpiewach intuicyjnych mogą towarzyszyć uczestnicy warsztatów aby poprzez swoją wrażliwość, intuicję, wyobraźnię, koncentrację i percepcję, stworzyć piękne społeczne, interaktywne wydarzenie. Serdecznie zapraszam do wspólnego współtworzenia, do nowego sposobu medytacji poprzez celebrowanie śpiewu. Bożena Belcarz

Bożena Belcarz
Wokalistka, animator kultury, coach głosu. Dyrygentka i dyrektor artystyczny chóru „Lutnia” z Malborka. Jest absolwentką wychowania muzycznego w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Olsztynie, Akademii Muzycznej im. Jana Paderewskiego w Poznaniu. Ukończyła podyplomowe studia emisji głosu na Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy.
Jako dyrygent stworzyła i doprowadziła do najwyższych osiągnięć młodzieżowe chóry (m.in. „Every Late”, „Semper Cantantes”, „Enigmatico”), zespoły wokalne muzyki dawnej („Amantes Cantare”, „Semper Cantantes”). Otrzymała również wiele nagród dyrygenckich m.in. nagrodę dla najciekawszej indywidualności dyrygenckiej oraz nagrodę na Międzynarodowym Festiwalu we Włoszech w postaci stypendium chórmistrzowskiego w Niemczech. Brała udział wraz ze swoimi chórami w prestiżowych przedsięwzięciach, projektach międzynarodowych oraz prowadziła warsztaty wokalne i chóralne we Francji, Niemczech i USA oraz Polsce.


Ponadto jako wokalistka współpracowała z wieloma zespołami śpiewaczymi oraz chórami m.in. z „Schola Cantorum Gedanensis” w Gdańsku oraz chórem The Cathedral Church of Saint John the Divine w Nowym Jorku (USA). Pracowała ponadto w Stanach Zjednoczonych z chórem „Paderewski Festival Singers” jako drugi dyrygent. Swoim życiowym i muzycznym powołaniem uczyniła propagowanie pięknego śpiewu wśród śpiewaków, budzi w nich zamiłowanie do muzyki oraz pasję do uczestnictwa w jej tworzeniu. Nie unika wyzwań artystycznych, w ramach przewodu doktorskiego wspólnie z chórem „Lutnia” przygotowała wykonanie dzieł: Te Deum Józefa Świdra, Te Deum Antoine Charpentiera oraz Te Deum łacińskiego śpiewu liturgicznego braci dominikanów (zrekonstruowanego na podstawie traktatu De Musica Hieronim z Moraw z 1270 r. Tytuł jej pracy doktorskiej to: „Technika wokalna na przestrzeni wieków na przykładzie hymnu Te Deum”.
Współtworzy projekty muzyczne i wydarzenia artystyczne. Od 4 lat jest dyrektorem artystycznym projektu „Metafory Muzyczne” w Malborku jednocześnie prowadząc rozległą działalność artystyczną jako: wokalistka, reżyser przedstawień muzycznych, warsztatowiec oraz dyrygent.
Data: 3-4.10.2020.
Cena: 390 zł
Zapisy pod linkiem: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeszLCqHXdohwR_LgiBvpN09lY_T9EwOEAWZqE4RzsSjRECwg/viewform
a wszelkich informacji udzielamy pod adresem: biuro@mocpoznania.pl
Zapraszamy serdecznie!


MBTI - rób to, do czego jesteś stworzony.

10 Października 2020 9 00 - 18 00

Jeśli nie jesteś zadowolony z pracy, którą wykonujesz....
Jeśli dojrzewasz do myśli o zmianie pracy.....
Jeśli chcesz się przekwalifikować…..

Zapraszam na badanie twojego potencjału osobowo-zawodowego – jednym z najczęściej stosowanych na świecie kwestionariuszy osobowości Myers-Briggs Type Indicator®. W trakcie pracy warsztatowej poznasz swój pełen profil zawodowy. Dowiesz się czy jesteś Administratorem, Negocjatorem, Katalizatorem pozytywnej zmiany czy Generałem, a może innym z 16 typów osobowości.
1. LISTA ZAWODÓW: otrzymasz listę zawodów, do których posiadasz wrodzone predyspozycje
2. PREFERENCJE ZADANIOWE: opracujemy listę zadań, które preferujesz w pracy
3. ŚRODOWISKO PRACY i CZYNNIKI SATYSFAKCJI ZAWODOWEJ : poznasz, najlepsze dla twojego typu osobowości, środowisko pracy.
4. UMIEJĘTNOŚCI : przyjrzysz się swoim umiejętnościom, zobaczysz na ile rozwinęłaś te umiejętności, które są bliskie twojemu temperamentowi.
5. CZYNNIKI MOTYWACJI: określimy twoje kotwice kariery czyli czynniki motywujące cię do pracy.
Głębsza refleksja nad swoimi mocnymi stronami – wzmocni Twoje poczucie własnej wartości i pomoże Ci podjąć trafną decyzję zawodową.
Narzędzia:
Badanie osobowości MBTI®, Kotwice Kariery, Kwestionariusz Umiejętności
Co wyróżnia MBTI®? Nie jest testem – gdzie jedni wypadają dobrze inni źle, nie jest narzędziem z poradników kobiecych. To jedno z najbardziej wiarygodnych narzędzi psychometrycznych badających profil naszej osobowości. Posiada rzetelność od 76-92%.


Prowadząca Magdalena Urbanowicz - certyfikowany trener MBTI.
Koszt uczestnictwa: 260 zł


Zapisy: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeszLCqHXdohwR_LgiBvpN09lY_T9EwOEAWZqE4RzsSjRECwg/viewform
Jeżeli masz pytania pisz na adres: biuro@mocpoznania.pl

Hello Points Workshop
26 października 2020 o 09:00 – 16:00

Hello Points Workshop to pierwszy poziom Akademii Points of You®. W trakcie tego 1-dniowego warsztatu można w zaskakujący sposób odkrywać metodę i narzędzia Points of You®, doświadczać jedynej w swoim rodzaju formy komunikacji i dialogu, a po szkoleniu dodać nowe umiejętności do swojego zawodowego know-how i unikalną metodę pracy.
Warsztat kończy się otrzymaniem certyfikatu z tytułem Explorer i 6 punktami CCEU od ICF.
Certyfikat upoważnia również do przejścia na Level 2: Creative Practice Workshop - drugi poziom szkoleniowy, otwierający możliwość prowadzenia szkoleń na poziomie 1.
Korzyści, które daje ten warsztat:
* Poznanie koncepcji Points of You®, czyli jak działamy i jak wygląda świat Points of You®.
* Narzędzia/karty i metoda Points of You® - unikalna technika prowadzenia rozmów i zajęć z klientami oraz pracy własnej: w jaki sposób poprzez pracę z fotografią uzyskać nową perspektywę i znaleźć nowe rozwiązania.
* Proces z The Coaching Game - Zooming In: szybka randka z własnymi myślami i uczuciami. Doświadczenie głębokiego procesu poprzez zabawę.
* Proces z Punctum - My Story: własna historia opowiedziana w nowy, inspirujący sposób, zmieniający samopoczucie i ogląd rzeczywistości.
* Plansze procesowe: jak korzystać z map uczuć i myśli podczas indywidualnego procesu z naszymi narzędziami.
Co zawiera oferta warsztatowa:
* 2 narzędzia: The Coaching Game oraz Punctum,
* zestaw koncepcyjny:
- Skrypt dla uczestnika
- Notes
- 4 wyjątkowe karty Points of You® z inspirującymi historiami (można je nabyć jedynie z tym szkoleniem)
* oraz inne niespodzianki!
Koszt:
Hello Points Workshop - z narzędziami The Coaching Game i Punctum 1 968,00 zł
Hello Points Workshop - z grą The Coaching Game (w przypadku posiadania Punctum) 1 476,00 zł
Hello Points Workshop - z grą Punctum (w przypadku posiadania The Coaching Game) 1 230,00 zł
Hello Points Workshop - bez narzędzi ( w przypadku posiadania The Coaching Game oraz Punctum) 984,00 zł

Ponadto:

 materiały szkoleniowe, serwis kawowy i lekki lunch.
Zapraszamy!
Prowadząca:

Aleksandra Stanek - Certyfikowany Ekspert Points of You®

Zapisy:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeszLCqHXdohwR_LgiBvpN09lY_T9EwOEAWZqE4RzsSjRECwg/viewform

Więcej informacji: szkolenia@aleksandrastanek.pl

DIALOG MOTYWUJĄCY. TRENING UMIEJĘTNOŚCI.
część 2
28 lis o 09:00 – 29 lis o 16:30
Uczestnicy będą znali:
• cztery procesy w dialogu motywującym
Uczestnicy będą potrafili:
• ukierunkować rozmowę na określony cel
• identyfikować cele zmiany i wartości uczniów
• badać ambiwalencję wobec zmiany
• rozwijać rozbieżności
• wywoływać oraz reagować na język zmiany
• reagować na niezgodę i język podtrzymania
• wzbudzać nadzieję i budować poczucie skuteczności u uczniów
Uczestnicy będą świadomi:
• wpływu stosowania różnych strategii na motywację do zmiany
cena 600 zł
Zapisy: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeszLCqHXdohwR_LgiBvpN09lY_T9EwOEAWZqE4RzsSjRECwg/viewform


Regulamin uczestnictwa w warsztatach


Ogólne warunki świadczenia usług szkoleniowych Pracowni Psychoedukacji i Rozwoju Osobistego MOC Poznania

§1 - Definicje przyjęte w Regulaminie

1. Warsztaty - szkolenie obejmujące swoim programem zajęcia praktyczne - ćwiczenia i/lub wykład teoretyczny o tematyce danego obszaru.

2. Uczestnik - osoba przyjęta przez Organizatora do udziału w Warsztatach, która zapoznała się z regulaminem, zaakceptowała go poprzez wysłanie Zgłoszenia, oraz zobowiązuje się do jego stosowania podczas całego okresu trwania Warsztatów.

3. Organizator - organizatorem Warsztatów jest Pracownia Psychoedukacji i Rozwoju Osobistego MOC Poznania z siedzibą na ul. Jackowskiego 13/6 w Poznaniu 60-508.

e-mail: biuro@mocpoznania.pl


§ 2 - Postanowienia ogólne

1. Zgłaszając swój udział w warsztacie lub konsultacjach Uczestnik akceptuje postanowienia niniejszego regulaminu.

2. Warsztaty otwarte odbywają się w grupach, liczba Uczestników danego Warsztatu jest uzależniona od jego rodzaju.

3. Warsztaty odbywają się w siedzibie Pracowni MOC Poznania - ul. Jackowskiego 13/6. Informację o zmianie miejsca odbywania się warsztatów Organizator poda w ofercie dot. konkretnego warsztatu na stronie internetowej. 

4. Terminy najbliższych planowanych Warsztatów są ustalone z góry, a informacja o nich zamieszczona jest na stronie internetowej. Dla klientów indywidualnych, grup zorganizowanych oraz firm istnieje możliwość indywidualnego ustalenia terminu spotkania.

5. Program, godzina rozpoczęcia i czas trwania warsztatu zależą od rodzaju spotkania oraz zaplanowanego scenariusza i są podane w ofercie dot. konkretnego warsztatu na stronie internetowej. Organizator ma prawo wprowadzić nieznaczne zmiany do programu warsztatów, o czym Uczestnik będzie w miarę możliwości powiadomiony wcześniej.

6. Na sali podczas warsztatów mogą przebywać wyłącznie osoby, które uiściły za nie opłatę oraz osoby upoważnione przez Organizatora.

7. W warsztatach mogą uczestniczyć osoby niepełnoletnie tylko za zgodą rodziców lub prawnego opiekuna.

8. Uczestnik spóźniony na warsztaty uczestniczy w nim od momentu, w którym przybył na spotkanie. Prowadzący nie ma obowiązku powtarzania przeprowadzonej wcześniej części szkolenia.

9. Uczestnik godzi się na dokumentowanie warsztatów / konsultacji za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk bez jakichkolwiek roszczeń.

10. Warsztaty mają formę psychoedukacyjną i nie zastępują terapii. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za stan zdrowia fizycznego i emocjonalnego uczestników w czasie zajęć i pomiędzy nimi. Osoby w trakcie leczenia psychiatrycznego oraz osoby, które ostatnio przeżyły kryzys emocjonalny  lub są w depresji, powinny poinformować osobę prowadzącą o powyższym przed podjęciem decyzji o uczestnictwie w zajęciach


§3 - Obowiązki Organizatora

1. Organizator zapewnia sprzęty niezbędne do pracy.

2. Organizator wyznacza osobą/-y prowadzącą/-ce Warsztaty.

3. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne następstwa nieszczęśliwych wypadków zaistniałych w trakcie trwania Warsztatów.

4. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za rzeczy pozostawione, zniszczone lub zgubione przez uczestnika w trakcie trwania Warsztatów.


§ 4 - Obowiązki Uczestnika

1. Uczestnik jest zobowiązany do przestrzegania zaleceń prowadzącego warsztat oraz podstawowych zasad higieny i bhp obowiązujących na sali.


§ 5 - Zgłoszenie i płatność

1. O uczestnictwie w warsztatach / konsultacjach / wykładach decyduje kolejność zgłoszeń i wpłat.

2. Działając na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.), informuje się, że dane osobowe uczestnika przekazane Organizatorowi służą wyłącznie zapewnieniu prawidłowej komunikacji pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorem i nie są udostępniane osobom trzecim.

3. Rezerwacji miejsca dokonuje się wysyłając do Organizatora wypełniony formularz "Zapisy - Pracownia MOC Poznania". W przypadku wolnych miejsc Organizator potwierdza mailem Uczestnikowi przyjęcie zgłoszenia. Zaliczka za warsztat / konsultacje / wykład powinna być dokonana w ciągu 3 dni roboczych. 

Wpłaty prosimy dokonać przelewem bankowym na konto:

97 1950 0001 2006 0617 2881 0002

Pracownia Psychoedukacji i Rozwoju Osobistego MOC Poznania

ul. Jackowskiego 13/6

60-508 Poznań

4. Brak wpłaty zaliczki w wymaganym terminie stanowi domniemaną rezygnację ze szkolenia i upoważnia Organizatora do nie świadczenia usług dla Zamawiającego.

5. Jeśli przed terminem zajęć cała płatność nie została przelana na konto Organizatora, Uczestnik reguluje ją w dniu przybycia na warsztat / wykład /konsultacje.


§ 6 - Rezygnacja / odwołanie warsztatów

1. W przypadku nie zebrania się minimalnej liczby uczestników, na 3 dni przed terminem Organizator ma prawo do odwołania Warsztatów/ wykładów / konsultacji i poinformowania o tym Uczestników. Organizator dokona zwrotu całość wpłaconej kwoty Uczestnikowi lub na jego życzenie przeniesie wpłatę na poczet innego warsztatu.

2. Rezygnacja z uczestnictwa w warsztatach / wykładzie / konsultacjach jest możliwa najpóźniej na 7 dni przed datą rozpoczęcia warsztatów / wykładu / konsultacji. Tylko wówczas Organizator zobowiązuje się do zwrotu pełnej wpłaconej przez uczestnika kwoty. Rezygnacja z udziału w warsztatach / wykładzie / konsultacji będzie przyjmowana wyłącznie w formie pisemnej (drogą elektroniczną). Koszty będą zwracane przelewem na konto Uczestnika. Uczestnik ma prawo scedować zaliczkę na inną, wskazaną przez siebie, osobę.

Uwaga - jednak w przypadku rezygnacji krótszej niż 7 dni przed datą rozpoczęcia warsztatów / wykładu / konsultacjach kwota zaliczki pokrywa rzeczywiste koszty poniesione przez Organizatora celem zapewnienia Uczestnikowi miejsca i warunków udziału w warsztacie / wykładzie /konsultacjach  i tym samym NIE zostaje Uczestnikowi zwrócona i NIE jest przenoszona na inny warsztat.

3. W przypadku niewykorzystania całości lub części pobytu / warsztatu / wykładu w zarezerwowanym wcześniej terminie, Uczestnikowi NIE przysługuje zwrot zapłaconej kwoty ani obniżenie ceny usługi za niewykorzystany okres.

4. Organizator pozostawia sobie możliwość odwołania warsztatów / wykładu / konsultacji z przyczyn od niego niezależnych. W takim przypadku całość wpłaconej przez Uczestnika kwoty, jest mu niezwłocznie zwracana. Organizator zastrzega sobie zmiany wykładowcy / współprowadzącego z uwagi na sytuacje losowe.

5. Nieobecność na warsztatach / wykładzie wiąże się z utratą dokonanej wpłaty. 


§ 7 - Ceny

Ceny warsztatów / wykładów / konsultacji są cenami brutto za osobę.

Klient wpłacając zaliczkę akceptuje podane powyżej warunki.


Regulamin wchodzi w życie z dniem  1 czerwca 2016 r.