Radzenie sobie ze stresem                                                                                                                         

szkolenia rozwijające kompetencje osobiste

Ponad 8 milionów Polaków cierpi na różnego rodzaju zaburzenia psychiczne, większość z nich wywołana jest przez stres.

Stres związany z pracą stanowi drugi najczęściej zgłaszany problem zdrowotny związany z pracą w Europie, około połowa pracowników uważa ten problem za powszechny w swoim miejscu pracy. Specjaliści oszacowali, że ok. 50-60% utraconych dni roboczych związane jest ze stresem związanym z pracą. 4 na 10 ankietowanych w sondażu dla EU-OSHA przyznaje, że problem stresu nie jest odpowiednio rozwiązywany w ich miejscu pracy. Na szczęście destrukcyjnemu wpływowi stresu można przeciwdziałać.

Stres jest nieodłącznym towarzyszem każdego z nas. Nie można go wyeliminować całkowicie i nie byłoby to wcale wskazane, gdyż stres może pełnić także ważną rolę konstruktywną. Warsztat jest poświęcony m.in. właśnie temu – jak „zarządzać” swoim stresem, aby pełnił rolę rozwojową, a nie destrukcyjną. Oznacza to zarówno przewartościowanie postawy, jak i konkretne techniki radzenia sobie ze skutkami stresu.

Cele szkolenia:

 • dostarczenie wiedzy na temat podstawowych źródeł stresu, mechanizmów jego powstawania i sposobów radzenia sobie z jego szkodliwymi skutkami,
 • stworzenie warunków do rozpoznania i zdefiniowania indywidualnych obszarów podatności na stres i cech stylu radzenia sobie z konsekwencjami stresu,
 • trening wybranych umiejętności do zastosowania w profilaktyce i przeciwdziałaniu szkodliwym skutkom stresu, w tym trening kontroli emocji i zapobiegania wysokiemu poziomowi stresu.

Efekty - Po ukończeniu szkolenia uczestnicy:

będą potrafili zdefiniować kluczowe cechy swojego stylu reagowania na stres,
opanują kilka podstawowych technik redukcji szkodliwego napięcia generowanego przez nadmiarowy stres,
będą potrafili skonfigurować własny zestaw najbardziej odpowiednich sposobów redukcji napięcia oraz opracować indywidualny długofalowy program radzenia sobie ze stresem,
będą lepiej rozumieć sygnały z ciała i umysłu informujące o przekroczeniu optymalnego poziomu stresu,
będą potrafili rozpoznawać szkodliwe i nieadekwatne przekonania na temat rzeczywistości i ograniczać ich działanie.
Profilaktyka wypalenia zawodowego                  

szkolenia rozwijające kompetencje osobiste

Ponad 40 procent dorosłych Polaków pracuje dłużej niż 50 godzin tygodniowo. To niekorzystne dla pracowników, którzy przez nadmierne obciążenie odczuwają rosnącą frustrację, a w efekcie dotyka ich wypalenie zawodowe. Jednak jego skutki są też groźne dla pracodawców. Na razie nie ma polskich danych dotyczących spadku efektywności wypalonych zawodowo pracowników. Dane ze Stanów Zjednoczonych mówią o 300 miliardach dolarów strat dla gospodarki.

Najważniejsze elementy przygotowania do współpracy podczas warsztatu to:

 • zrozumienie potrzeb, interesów i oczekiwań zleceniodawcy, a zwłaszcza osób decydujących
  o zakupie szkolenia i zarządzających zespołem, który ma w nim uczestniczyć, prowadzące do określenia stanu
 • pożądanego – jakie kompetencje i w jakim zakresie powinni rozwinąć uczestnicy szkolenia (czy projektu szkoleniowego),
 • zrozumienie specyfiki pracy osób, dla których ma być przygotowane szkolenie; jesteśmy w stanie przygotować programy dedykowane konkretnym grupom pracowników, np. pracownicy produkcji, obsługi klienta, managerowie, etc.,
 • rozpoznanie aktualnego poziomu kompetencji, umiejętności i motywacji uczestników szkolenia.

Cele szkolenia:

 • dostarczenie wiedzy na temat przyczyn, objawów i skutków wypalenia zawodowego,
 • stworzenie warunków do rozpoznania u siebie źródeł wypalenia zawodowego i wypracowanie odpowiednich dla siebie technik walki z nim,
 • trening wybranych umiejętności do zastosowania w profilaktyce i przeciwdziałaniu frustracji związanej z pracą, przeciążeniu obowiązkami i wypaleniem zawodowym.

Efekty -  Po ukończeniu szkolenia uczestnicy:

 • będą potrafili zdefiniować wypalenie zawodowe i rozpoznać jego objawy,
 • opanują techniki pracy nad frustracją i wypaleniem, nauczą się minimalizować jego negatywny wpływ,
 • będą potrafili opracować indywidualny długofalowy program przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu,
 • będą lepiej rozumieć sygnały z ciała i umysłu informujące o nadmiernym przeciążeniu obowiązkami, o źródłach frustracji i wypalenia zawodowego.

 Work life balance                                        

szkolenia rozwijające kompetencje osobiste

Filozofia „work-life balance” w ostatnim czasie zdobywa coraz większą popularność, filozofia ta podkreśla znaczenie równowagi między zawodowymi i osobistymi obszarami życia oraz odtwarzania swoich zasobów emocjonalnych i energetycznych.

Warsztat będzie poświęcony refleksji i pracy nad osobistą strategią poszukiwania spójności i zgody z samym sobą, jako jednego z bardzo ważnych elementów profilaktyki wypalenia zawodowego. Szkolenie będzie poświęcone również temu – jak „zarządzać” swoim stresem, aby pełnił rolę rozwojową, a nie destrukcyjną. Oznacza to zarówno przewartościowanie postawy wobec stresu, jak i konkretne techniki radzenia sobie z jego skutkami.

Cele szkolenia:

 • nabycie umiejętności zarządzania swoim stresem, aby pełnił rolę rozwojową, a nie destrukcyjną.,
 • przewartościowanie swojej postawy wobec stresu,
 • poznanie technik radzenia sobie ze skutkami stresu,
 • nabycie umiejętności „zarządzania sobą”,
 • nabycie umiejętności harmonijnego łączenia pracy i życia osobistego,
 • rozumienie mechanizmów powstawania nadmiernego zużycia własnej energii (fizycznej, psychicznej i emocjonalnej).

Efekty - Po ukończeniu szkolenia uczestnicy:

 • będą potrafili formułować czytelny i precyzyjny system wartości,
 • opanują techniki zwiększania skuteczności działań i zmniejszenia psychologicznych kosztów,
 • odczują zwiększenie motywacji, zaangażowania oraz zadowolenia z pełnionej roli zawodowej,
 • wypracują indywidualny plan działania,
 • wypracują osobistą strategię budowania równowagi w swoim życiu.

Trener - Aleksandra Stanek

Psycholog, psychoterapeuta, coach ICF, trener rozwoju osobistego i biznesu, wykładowca akademicki.

Ukończyła psychologię kliniczną na UAM , podyplomowe Studium Trenerów Grupowych w SWPS oraz szkołę trenerów biznesu House of Skills. Master NLP (licencja Master NLP – The Society of Neuro-Logistic Programing and The NLP Connection, USA). Psychoterapeuta Racjonalnej Terapii Zachowań oraz Terapii Poznawczo-Behawioralnej. Akredytowany coach ICF ACC. Trener i praktyk metody POINTS OF YOU/ The Coaching Game .

Pracuje z grupami w zakresie treningów i szkoleń dotyczących rozwoju kompetencji osobistych, społecznych i przywódczych w życiu prywatnym oraz biznesie.

Specjalizuje się w tematyce komunikacji, emocji, stresu, work-life balance oraz psychologicznych kosztów pracy ( m.in, wypalenie zawodowe, mobbing).Wykładowca na studiach podyplomowych na kierunkach Manager HR, Mediacje i Negocjacje oraz Akademia Trenera. Licencjonowany diagnosta Master Person Analysis (MPA), kompleksowego narzędzia wspomagającego systemy zarządzania m.in. w obszarze rekrutacji, planowania ścieżek rozwoju oraz analizy i budowania zespołu. Prowadzi psychoterapię oraz indywidualne doradztwo i coaching.

Autorka programu coachingowego dla kobiet TRZYMAJ BALANS, którego celem jest wspieranie aktywnych kobiet w osiąganiu równowagi życiowej.  Autorka artykułów dotyczących rozwoju osobistego. Współautorka podręcznika do psychologii dla szkół policealnych. Pasjonatka i propagatorka psychologii pozytywnej.

Dyrektor lokalny największego Festiwalu Rozwojowego dla Kobiet PROGRESSteron. Właścicielka Pracowni Psychoedukacji i Rozwoju Osobistego MOC Poznania.

W celu skorzystania z oferty  lub zlecenia szkolenia na zamówienie prosimy o kontakt na maila: szkolenia@aleksandrastanek.pl