Psychoterapia o Coaching
Psychoterapia

Oferta psychoterapii skierowana jest do osób dorosłych.

Nasi psychoterapeuci:

Aleksandra Stanek 

Pracuję z osobami doświadczającymi kryzysów życiowych, osobami z niską samooceną,z trudnościami w relacjach z innymi ludźmi, zaburzeniami nastroju, objawami depresji, stresu, lęku 

( lęk paniczny, lęk społeczny, lęk uogólniony, lęk o zdrowie itp.), osobami z zaburzeniem obsesyjno-kompulsywnym, a także z osobami zainteresowanymi rozwojem osobistym.

W swojej pracy integruję różne nurty i podejścia, przy czym przede wszystkim stosujemy podejście poznawczo – behawioralne TPB, jedną z najskuteczniejszych metod w leczeniu wielu zaburzeń i w rozwiązywaniu problemów psychologicznych.

Terapia poznawczo-behawioralna daje szybkie rezultaty i jest niezwykle efektywna.

Skupia się na poprawie jakości funkcjonowania osoby i podniesieniu zadowolenia z życia. Zakłada aktywny udział zarówno klienta jak i terapeuty w procesie zmierzającym do osiągnięcia wspólnie ustalonych celów terapii. Ze względu na elementy psychoedukacyjne, które są jej integralną częścią, klient po ukończonej terapii potrafi samodzielnie korzystać z poznanych technik pracy, dzięki czemu zwiększa poczucie bezpieczeństwa i kontroli nad swoim życiem.

Przestrzegam zasad kodeksu etyki psychologa. Swoją pracę poddaję regularnej superwizji.

Sesja: 50 min - 140 zł

W celu umówienia się na sesję kliknij w link poniżej:


https://www.znanylekarz.pl/aleksandra-stanek/psycholog-terapeuta/poznan?utm_source=widget&utm_me...Karolina Lasek
 
Jestem psychologiem i psychoterapeutą poznawczo-behawioralnym. Ukończyłam psychologię ze specjalnością kliniczną na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Obecnie jestem w trakcie czteroletniego szkolenia się w Centrum Terapii Poznawczo-Behawioralnej w Warszawie w celu zdobycia certyfikatu psychoterapeuty.

Doświadczenie kliniczne zdobyłam pracując od czterech lat w Wojewódzkim Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych "Dziekanka" w Gnieźnie. Zajmuję się tam głównie diagnostyką i pomocą pacjentom z różnymi rodzajami zaburzeń. Pracuję również w poradniach zdrowia psychicznego z osobami dorosłymi, poddaję się regularnej superwizji.
 
Dotychczas zajmowałam się diagnozą i terapią osób dorosłych z takimi rozpoznaniami jak: depresja, choroba afektywna-dwubiegunowa, inne zaburzenia nastroju, organiczne zaburzenia nastroju, zaburzenia osobowości, schizofrenia, zaburzenia urojeniowe, otępienie, zaburzenia obsesyjno-kompulsywne, upośledzenie umysłowe.
 
Zajmuję się na co dzień przeprowadzaniem badań psychologicznych w celu: diagnozy intelektu, struktury osobowości, deficytów uwagi i pamięci, organicznego uszkodzenia Ośrodkowego Układu Nerwowego, zaburzeń myślenia.
 
Wstępna diagnoza psychologiczna jest pierwszym krokiem w procesie leczenia. Pozwala wykryć źródło problemów, łatwiej zrozumieć mechanizm funkcjonowania psychicznego i ustalić dalsze kroki terapii,
 
Sesja psychoterapii indywidualnej 50 min - 100 zł
Kontakt: 721533218

Maciej Gendek


Jestem psychologiem, psychoterapeutą. Zapraszam m.in. osoby z trudnymi decyzjami dotyczącymi kontynuowania lub zmiany formy relacji (ślub, rozwód), doświadczające stresu w relacjach z ludźmi oraz psychologicznymi aspektami różnych problemów związanych z ciałem (psychosomatyka).


Pracuję w podejściu psychologii zorientowanej na proces – oznacza to, że na sesjach skupiamy się na tym, żeby odnaleźć i dopuścić do siebie ożywczy, odblokowujący klienta bądź klientkę proces, który często płynie poza słowami i świadomymi, przemyślanymi rozwiązaniami, które z jakiegoś powodu nie rozwiązują dotychczasowych kłopotów. Niezależnie od tego jak trudne sytuacje spotykają nas w życiu, w relacjach z innymi ludźmi, jest w nich zawarta informacja, która – umiejętnie wykorzystana – może posłużyć za pierwszy krok na drodze do szczęśliwego życia.


Mam kilkunastoletnie doświadczenie w pracy z osobami indywidualnymi, parami oraz rodzinami. Prywatnie oraz zawodowo interesuję się snami – różnymi sposobami w jaki można je interpretować. Regularnie publikuję artykuły o tematyce psychoterapeutycznej.

Sesja indywidualna: 50 min. - 130zł


Kontakt: tel. 692 889 010

.                                            

"-Czy mógłbyś mi powiedzieć, w którą stronę mam stąd pójść? – zapytała Alicja

- Zależy to (...) od tego, w którą stronę chcesz pójść – powiedział kot.

- Nie zależy mi na tym, w którą ..... – powiedziała Alicja.

- Więc nie ma znaczenia, w którą stronę pójdziesz – powiedział kot. "

("Alicja w Krainie Czarów ", L. Caroll)


Co to jest coaching ?

Coaching to proces, który pomaga osobom lub organizacjom w lepszym tempie rozwoju i polepszeniu efektów działania. Coachowie pracują z klientami w zakresach związanych z biznesem, rozwojem kariery, finansami, zdrowiem i relacjami interpersonalnymi. Dzięki coachingowi ustalisz konkretniejsze cele, optymalizujesz swoje działania, podejmiesz trafniejsze decyzje i pełniej korzystają ze swoich naturalnych umiejętności.


Co zapewni Tobie spotkanie z coachingiem ?

Profesjonalny coach zapewni Tobie nieustającą współpracę przygotowaną specjalnie w celu niesienia pomocy w osiąganiu satysfakcjonujących rezultatów w życiu zawodowym i osobistym. Coach pomoże poprawiać osiągnięcia i podnieść jakość życia. Poprzez słuchanie, obserwowanie i przystosowywania własnego podejścia do Twoich potrzeb. Dążąc do wydobycia rozwiązań i strategii z wnętrza. Wierząc, że klient jest z natury kreatywny, pełen pomysłów oraz posiada wszelkie potrzebne zasoby. Zadanie coacha polega na wydobyciu tych umiejętności, zasobów i kreatywności, które już posiadasz.


W jakich obszarach mogę pomóc ?

Każdy z nas staje czasami przed koniecznością odpowiedzi na pytanie: co dalej? Powody myślenia o zmianie mogą być różne. Dojrzewasz, zmieniasz się, razem z Tobą Twoje cele i potrzeby, warto więc je co jakiś czas weryfikować. Wymaga to jednak dyscypliny, świadomości siebie i swoich potrzeb oraz odwagi do ich realizowania.

Boimy się zmian i... nie ruszamy z miejsca. Zachęcam do tego, żebyś odważył/a się na zmiany. Są one niewątpliwie najbardziej inspirujące i wiele traci ten, kto się ich obawia. Mamy wszelkie zasoby, by działać skutecznie. Czasami może tylko nie wiemy, jak z nich skorzystać. Potrzebujemy nowej wiedzy, nowej perspektywy spojrzenia na zmiany, które i tak są przecież nieodłączną częścią naszego życia.

Co zyskasz ?

Zapraszam Cię na inspirujące spotkania indywidualne, które dadzą Ci nowe możliwości w realizowaniu Twoich celów i planowaniu życia. Nauczysz się jak zaplanować zmiany, jak formułować cele, by je osiągnąć, jak pozbyć się ograniczających przekonań, tak, żeby Twoje życie mogło być pełne pasji i spełnienia. Odważ się na zmianę. Jeżeli nie Ty, to kto, jeżeli nie TERAZ, to kiedy?

Do kogo jest kierowany coachig?

Coaching jest skierowany do osób poszukujących nowych rozwiązań w różnych obszarach swojego życia, ukierunkowanych na odkrywanie siebie i możliwości własnego rozwoju oraz świadomego i odpowiedzialnego oddziaływania na swoje życie.

Niektóre z obszarów w jakich pracuję:

 • wartości, misja życia

 • cele

 • motywacja

 • planowanie zmian

 • radzenie sobie ze stresem , wypaleniem zawodowym

 • równowaga praca-życie

 • poczucie własnej wartości  

 • kariera zawodowa

 • relacje z innymi

 • radzenie sobie w trudnych sytuacjach życiowych

 • coaching zdrowia

Sesja Life-coaching: do 90 min - 190 zł

Sesja menedżerski: czas trwania i cena ustalane są indywidualnie  

W celu umówienia się na sesję:

wyślij maila na adres - coaching@aleksandrastanek.pl

zadzwoń na numer 512357158

Aleksandra Stanek